Om Rødvig Stevns

Blik fra Stevns Klint mod sydRødvig er beliggende i Stevns Kommune.

Navnet Rødvig: På en stille sommeraften kan man synes, at Den Røde Vig er et oplagt navn, når man står og ser ud over bugten.

Rødvig kan med sikkerhed føres tilbage til år 1650, hvor militæret anlagde Rødvig Skanse. I år 1713 blev skansen erstattet med en ny, stjerneformet skanse, kaldet Plus. Gadenavnene Skansevej, Plushøj og Plusvej minder stadig om disse anlæg.

Kammerherre Scavenius, Gjorslev, anlagde i 1843 en lille skibsbro ved skansen. Omkring denne bro har Rødvig Havn udviklet sig og i tilknytning hertil industrierne Rødvig Flintbrænderi og Rødvig Cementfabrik, begge etableret omkring 1870.

FlinteovnenRødvigs´vartegn er en Flintovn, nu beliggende som monument på Christiansø ved indkørslen til havneområdet. I flintovnene blev flint fra Stevns Klint brændt til flintmel, som blev anvendt til glasur på fajancefabrikker.

Cementfabrikken blev etableret med mølleribygninger, højovne, slemmebygning, kedelhus, maskinværksted samt beboelseshuse. Ved produktionen blev der anvendt ler fra Sverige og kalk fra Stevns Klint.

Allerede i 1884 blev produktionen indstillet. I bygninger, hvoraf de fleste nu er nedrevet, blev der igennem årene indrettet en kemikaliefabrik, Rødvig Maskinfabrik, Rødvig Filetfabrik o.a. og senest til Rødvig Skibsmotormuseum, der stadig har opholdssted her.

Havnen og industrierne medførte at Østbanen i 1879 blev ført til Rødvig.

I dag er det havnen, der kendetegner Rødvig, en rimelig stor fiskerihavn og en velbesøgt lystbådehavn.

Området har udviklet sig til et kursus og ferieområde. Hotel Klinten er blevet til HK Klinten Kursuscenter og Rødvig Ferieby og Rødvig Camping er etableret i et område med sommerhus bebyggelse. Endvidere udvikler byen sig med nye boligområder, herunder parcelhuse og rækkehuse, hvor bebyggelsen Ræveholm er opført i 2003.